УДИРДАХ АЛБА ХААГЧИД

МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ-ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВИЙН ЗАХИРАЛ

Эцгийн нэр, нэр: Халтайн Батбаяр

Мэргэжил: Математик-физикийн багш, Боловсролын удирдлагын менежер

Цэргийн цол: Хошууч

Боловсролын байдал: Боловсрол судлалын магистр