Шуурхай мэдээ
Home / Байгууллагын түүхэн замнал

Байгууллагын түүхэн замнал

Засгийн газрын 2012 оны 5 дугаар сарын 09-ний өдрийн 159 дүгээр тогтоол, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2012 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/69 дүгээр тушаалаар “Мэргэжил, сургалт үйлдвэрлэлийн төв” Хорих 449 дүгээр анги болсон.

 • 2009-2012 онд “Мэргэжил эзэмшүүлэх төв”
 • 2012 оны 05 дугаар сараас Мэргэжил сургалт, үйлдвэрлэлийн төв-

Хорих 449 дүгээр анги”

2009 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 9070002114 дугаартайгаар Улсын бүтгэлийн газарт бүртгэгдэн үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн.

 • хурандаа Д.Ганбат ШШГЕГ-ын даргын 2009.04.07-ны өдрийн Б/177 дугаар тушаалаар төвийн захирлын ажлыг хавсран гүйцэтгэгчээр томилогдон 2009.07.17-ны өдөр хүртэл ажилласан.
 • хурандаа Б.Лхагвасүрэн ШШГЕГ-ын даргын 2009.07.17-ны өдрийн Б/419 дүгээр тушаалаар томилогдон 2011.12.08-ны өдөр хүртэл ажилласан.
 • Хурандаа Б.Цогжаргал ШШГЕГ-ын 2011.12.08-ны өдрийн Б/859 дүгээр тушаалаар төвийн захирлаар томилогдон ажилласан.

Мэргэжил эзэмшүүлэх төв нь захирал, нягтлан бодогч, сургалтын менежер, аж ахуйн эрхлэгч, багш, нярав, жолооч гэсэн орон тоонд нийт 7 алба хаагчтай үйл ажиллагаа явуулж байсан.

Мэргэжил эзэмшүүлэх төвийн үндсэн үйл ажиллагаа нь ШШГЕГ-ын харьяа хорих анги, алба нэгжид ял эдэлж буй ялтнуудыг нийгэмшүүлэх ажлын хүрээнд, тэдэнд ажил хөдөлмөрийн дадал чадвар эзэмшүүлэх сургалт зохион байгуулан мэргэжилтэй, чадвартай ажиллах хүчин, ажилчин болгох тэдэнд ажил хөдөлмөрийн дадал олгоход чиглэгдсэн.

Засгийн газрын 2012 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн 159 дүгээр тогтоол,  ШШГЕГ-ын даргын 2012 оны 05 дугаар сарын А/69 дүгээр тушаалаар “Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төв-Хорих 449 дүгээр анги” болсон. ШШГЕГ-ын даргын 2013.05.30-ны өдрийн А/108 дугаар тушаалаар хорих ангийн статусыг хүчингүй болгож “Мэргэжил сургалт, үйлдвэрлэлийн төв” болсон.

Боловсрол соёл, шинжлэх ухааны яамны сайдын 2012.12.06-ны өдрийн 2012/009 тушаалаар “Барилгын цахилгаанчин, барилгын засал чимэглэлч, барилгын сантехникч, барилгын өрөг угсрагч, бетон-арматручин, барилгын мужаан, гагнуурчин, тогооч” гэсэн 8 мэргэжлээр үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл авсан.

 • 2012-2013 онд ШШГЕГ-ын харьяа Мэргэжил, сургалт үйлдвэрлэлийн төв” Хорих 449 дүгээр анги,
 • 2013 оноос онд ШШГЕГ-ын харьяа Мэргэжил, сургалт үйлдвэрлэлийн төв болсон.
 • хурандаа Б.Цогжаргал ШШГЕГ-ын даргын 2011.12.08-ны өдрийн Б/859 дүгээр тушаалаар томилогдон 2014.05.21 хүртэл ажилласан.
 • хурандаа Ч.Хүрэлбаатар ШШГЕГ-ын даргын 2014.05.21-ний өдрийн Б/557 дугаар тушаалаар томилогдон 2015.03.24 хүртэл ажилласан.
 • хошууч Ц.Хэрлэн ШШГЕГ-ын даргын 2015.03.24-ний өдрийн Б/264 дүгээр тушаалаар томилогдон ажилласан.

Засгийн газрын 2015 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 460 дугаар тогтоолоор Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвийг Цагдан хорих 461 дүгээр ангийн Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн хэлтэс” болгон өөрчилж, ШШГЕГ-ын даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/17 дугаар тушаалаар Цагдан хорих 461 дүгээр ангийн байрлалд нүүлгэн шилжүүлсэн.

Боловсрол соёл, шинжлэх ухааны яамны сайдын 2012.12.06-ны өдрийн 2012/009 тушаалаар “Барилгын цахилгаанчин, барилгын засал чимэглэлч, барилгын сантехникч, барилгын өрөг угсрагч, бетон-арматручин, барилгын мужаан, гагнуурчин, тогооч” гэсэн 8 мэргэжлээр үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийн дагуу мэргэжлийн боловсрол, үнэмлэх зэрэг олгох болон мэргэжил эзэмшүүлэх сургалтыг явуулын хэлбэрээр зохион байгуулж эхэлсэн.

 • 2016-2017 онд Цагдан хорих 461 дүгээр ангийн харьяа Мэргэжил, сургалт үйлдвэрлэлийн төв”
 • хошууч Ц.Хэрлэн ШШГЕГ-ын даргын 2015.03.24-ний өдрийн Б/264 дүгээр тушаалаар томилогдон ажилласан,
 • хурандаа Д.Мөнхсайхан ШШЕШ-ын даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн Б/23 дугаар тушаалаар тус төвийн захирлаар тус тус томилогдон ажилласан.

Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн хэлтэс нь захиргаа, санхүү сургалтад нийт 19 алба хаагчтай үйл ажиллагаа явуулах болсон. Хэлтсийн алба хаагчид Цагдан хорих төвийн нэгдсэн байранд байрлаж, багш нар сургалтыг хорих ангиудаар явуулын хэлбэрээр зохион байгуулж ажилласан.

Засгийн газрын 2017 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдрийн 204 дүгээр тогтоолоор Засгийн газрын 2015 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 461 дугаар тогтоолыг хүчингүй болгосон.

ШШГЕГ-ын даргын 2017 оны 09 дүгээр сарын 18-ны өдрийн Б/1107 дугаар тушаалаар “Мэргэжил сургалт- үйлдвэрлэлийн төв” болгож статсуыг бие даасан байгууллага болгосон. ШШГЕГ-ын даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Б/487 дугаар тушаалаар төвийн бүтэц орон тоог шинэчлэн тогтоож 22 алба хаагчтай үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн.

Мэргэжлийн  сургалт зохион байгуулах үйл ажиллагааны нэр төрлийг өргөжүүлэн Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны 2019.06.06-ны өдрийн 491/2019 тушаалаар “Барилгын цахилгаанчин, барилгын засал чимэглэлч, барилгын сантехникч, барилгын өрөг угсрагч, бетон-арматручин, барилгын мужаан, гагнуурчин, тогооч, монгол уран дархан, оёмол бүтээгдэхүүний оёдолчин, кеттельчин, сийлбэрчин, арьсаар гар урлалын зүйл урлаач, сүлжмэлийн үйлдвэрийн технологийн ажилтан” гэсэн 14 мэргэжлээр сургалт явуулах явуулах тусгай зөвшөөрөл авсан.

2018 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдөр Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хороо Ногоон зоорь хэсэгт байрлах Хорих 409 дүгээр хаалттай хорих ангийн байрлалд шилжин ирж байршсан.

 • 2017 оны 09 сарын 18 наас ШШГЕГ-ын харьяа Мэргэжил, сургалт үйлдвэрлэлийн төв болсон.
 • ахмад Х.Батбаяр ШШГЕГ-ын даргын 2017.09.14-ний өдрийн Б/1057 дугаар тушаалаар томилогдон ажиллаж байна.

Төв эргэн бие даасан статустай болсоноор мэргэжлийн боловсрол олгох сургалт зохион байгуулах үйл ажиллагаа, багш нарыг чадвахижуулах, сургалтын чанарыг нэмэгдүүлэхэд онцгой анхаарч нилээдгүй ахиц дэвшил гараад байна.

Мэргэжлийн боловсрол олгох сургалт явуулдаг байгууллагын хувьд анх удаа сургалт явуулах бие даасан тусгайлсан журмыг боловсруулан ШШГЕГ-н даргын зөвлөлөөр хэлэцүүлэн ШШГЕГ-ын даргын 2020.03.09-ний өдрийн А/46 дугаар тушаалаар батлуулсан.

Мөн Мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөг  шинэчлэн боловсруулан мэргэжил тус бүр дээр “Нэгж хичээлийн хөтөлбөр” боловсруулан батлуулсан. Үүний дагуу Хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалын яамны Мэргэжлийн боловсролын газрын даргын тушаалаар мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтын хугацаа 6 сар бол сунгагдсан.

Мэргэжлийн үнэмлэх зэрэг олгох 6 сарын суурин сургалт, “Чадамжийн гэрчилгээ” олгох 1 сарын явуулын түр сургалт гэсэн хэлбэрээр тус тус зохион байгуулж байна.

Scroll To Top