МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ-ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВИЙН АЛБА ХААГЧИД ДАРХЛААЖУУЛАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Хорих анги, цагдан хорих, баривчлах байруудад ял эдэлж буй хоригдол, хоригдогсдын гаднаас халдвар авах эрсдлийг бууруулах, шүүхийн шийдвэрийн биелэлтийг хангах ажлыг тасралтгүй явуулах зорилгоор .Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас Төрийн тусгай алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгт Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Улаанбаатар хотын хүрээний хорих анги, цагдан хорих, баривчлах байр бусад салбар нэгжийн алба хаагчдыг ковид-19 халдварын эсрэг вакцинжуулах ажиллагаанд тус төвийн алба хаагчид бүрэн хамрагдлаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button