Home / Uncategorized / 2018 онд 524 хоригдолд мэргэжлийн үнэмлэх, чадамжийн гэрчилгээ олголоо..

2018 онд 524 хоригдолд мэргэжлийн үнэмлэх, чадамжийн гэрчилгээ олголоо..

Тус төв нь 2018 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа хорих анги, албанд хорих ял  эдлэж буй  хоригдлуудыг нийгэмшүүлэх, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зорилгоор цахилгаанчин, гагнуурчин, сантехникч, бетон-арматурчин, засал чимэглэлч, өрөг угсрагч, тогооч гэсэн 7 мэргэжлээр 238 хоригдолд “Чадамжийн гэрчилгээ”, 286 хоригдолд “Мэргэжлийн боловсролын үнэмлэх” олголоо. Энэ нь урьд оныхтой харьцуулахад 4,2 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.

2 ')}

Scroll To Top