Home / Мэдээ, мэдээлэл / 112 суралцагчид мэргэжлийн 3 дугаар зэргийн үнэмлэх олголоо.

112 суралцагчид мэргэжлийн 3 дугаар зэргийн үнэмлэх олголоо.

МСҮТ-ийн захирлын 2018 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/45 дугаар тушаалаар томилогдсон шалгалтын комисс хоёрдугаар ээлжийн сургалтын төгсөлтийн шалгалтыг 2018 оны 09 дүгээр сарын 11,12-ны өдрүүдэд зохион байгуулж, Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь ШШГГ хорих 413 дугаар ангид цахилгаанчин мэргэжлээр 13, Хэнтий аймаг дахь ШШГГ-419 дүгээр нээлттэй хорих ангид засал чимэглэлчин мэргэжлээр 20, Дарьт дахь 433 дугаар хаалттай хорих ангид бетон арматурчин мэргэжлээр  13, сантехникч мэргэжлээр 12, цахилгаанчин мэргэжлээр 12,  Орхон аймаг дахь ШШГГ-437 дугаар нээлттэй хорих ангид засал чимэглэлчин мэргэжлээр 13, 409 дүгээр нээлттэй, хаалттай хорих ангид өрөг угсрагч мэргэжлээр 8, 10, 441 дүгээр нээлттэй хорих ангид гагнуурчин мэргэжлээр 11, 407 дугаар нээлттэй, хаалттай хорих ангид тогооч мэргэжлээр 10  нийт 112 суралцагч чадамжтай үнэлгээтэй шалгагдсан бөгөөд эдгээр хоригдлуудад мэргэжлийн 3 дугаар зэргийн үнэмлэх олголоо. ')}

Scroll To Top