Зөвлөн туслах ажил зохион байгууллаа.

Тус төвийн 2020-2021 оны хичээлийн жилийн 01 дүгээр ээлжийн сургалт 2020 оны 09 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн  Хорих 405, 407, 409, 421, 429, 441 дүгээр ангиуд, СМДӨАЭАХХГ тус тус Мэргэжлийн боловсрол олгох 6 сарын сургалт, Хорих 415 дугаар ангид 1 сарын мэргэжил эзэмшүүлэх сургалт эхлээд байгаа билээ.          Хичээл сургалт эхэлсэнтэй холбогдуулан тус төвийн сургалтын албанаас 2020 оны 09 дүгээр сарын 21-24-ний өдрүүдэд хорих ангиуд дахь хичээл сургалт, багш нарын ажлын явцтай танилцан, зөвлөн туслах ажил зохион байгууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button