Home / Мэдээ, мэдээлэл / МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ-ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВИЙН БҮТЭЦ ӨӨРЧЛӨЛТ

МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ-ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВИЙН БҮТЭЦ ӨӨРЧЛӨЛТ

ШШГЕГ-ын даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн б/487  дугаар тушаалаар тус төвийн бүтэц орон тоонд өөрчлөлт орж “Удирдлага, санхүү, аж ахуй”, “Сургалтын алба” гэсэн нэгжид нийт 22 орон тоотойгоор үйл ажиллагаа явуулж байна.34928713_896433770552688_4380968582968770560_n

Scroll To Top