Алба хаагчдыг эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт хамрууллаа.

2020-2021 оны хичээлийн шинэ жил эхэлж байгаатай холбогдуулан Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Эрүүл мэндийн яамны сайдын хамтарсан тушаалаар батлгадсан удирдамж мөн “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтны өдөр”-ийг тохиолдуулан тус төвийн багш, алба хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах, болзошгүй халдварт болон өвчин эмгэгээс сэргийлэх зорилгоор эрүүл мэндийн урьдчилсан үзлэгт хамруулах ажлыг 2020 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрөөс эхлэн зохион байгуулж байна.

          Үзлэгийг Төрийн тусгай алба хаагчдын нэгдсэн эмнэлэгт 18-34 нас, 35-45 нас, 46-64 нас гэсэн багцаар төрөлжүүлэн явуулж байна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button