Шуурхай мэдээ
Home / Uncategorized / “МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ-ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВИЙН СУРГАЛТ ЯВУУЛАХ ЖУРАМ” БАТЛАГДЛАА.

“МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ-ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВИЙН СУРГАЛТ ЯВУУЛАХ ЖУРАМ” БАТЛАГДЛАА.

Тус төв нь 2009 эхлэн Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа хорих ангиудад ял эдлэж буй хоригдлуудыг нийгэмшүүлэх зорилгоор, тэдэнд ажил хөдөлмөрийн баримжаа, мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтыг 8 мэргэжлээр, 14 мэргэжлээр мэргэжил эзэмшүүлэх сургалтыг тус тус  зохион байгуулж байгаа билээ. 

Сургалтын чанар, үр нөлөөг сайжруулах ажлын хүрээнд сургалт явуулах эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох зорилгоор журам боловсруулсан, төсөл санал хүргүүлсэний дагуу Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын даргын 2020 оны А/46 дугаар тушаалаар “МЭРГЭЖЛИЙН СУРГАЛТ-ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТӨВИЙН СУРГАЛТ ЯВУУЛАХ ЖУРАМ ” батлагдлаа.

Scroll To Top