Шуурхай мэдээ
Home / Uncategorized / Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төв 2020 оныг “АЛБА ХААГЧДЫН ХАНДЛАГА, МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРЫГ САЙЖРУУЛАХ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ НЭМЭГДЛҮҮЛЭХ” жил болголоо

Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төв 2020 оныг “АЛБА ХААГЧДЫН ХАНДЛАГА, МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРЫГ САЙЖРУУЛАХ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ НЭМЭГДЛҮҮЛЭХ” жил болголоо

Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төв 2020 оныг “АЛБА ХААГЧДЫН ХАНДЛАГА, МЭРГЭЖЛИЙН УР ЧАДВАРЫГ САЙЖРУУЛАХ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ НЭМЭГДЛҮҮЛЭХ” жил болголоо. Тус төв нь 2020 онд дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд

  • Алба хаагчдыг чадавхижуулах, ажлын үр дүнг дээшлүүлэх, багш нарт мэргэжлийн зэрэг олгох ажлыг зохион байгуулах,
  • Алба хаагчдын тогтвортой ажиллах орчин, нөхцлийг сайжруулах,
  • Алба хаагчдын нийгмийн баталагааг нэмэгдүүлэх чиглэлийн ажлуудыг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөөд байна.
Scroll To Top