Home / Мэдээ, мэдээлэл / АЛБА ХААГЧИД 2018 ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭГ БАЙГУУЛАН БАТАЛГААЖУУЛЛАА.

АЛБА ХААГЧИД 2018 ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭГ БАЙГУУЛАН БАТАЛГААЖУУЛЛАА.

Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвийн захирал, ахлагч дэслэгч Х.Батбаяр төвийн алба хаагчидтай 2018 оны үр дүнгийн гэрээг байгуулан баталгаажууллаа.89 888

Scroll To Top