Home / Мэдээ, мэдээлэл / Ур чадварын тэмцээнээс туршлага судаллаа.

Ур чадварын тэмцээнээс туршлага судаллаа.

 2 3Улаанбаатар бүсийн арга зүйн төвөөс Техникийн болон Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвүүдийн хооронд зохион байгуулагдсан “МОНГОЛ УР ЧАДВАР-2018” гагнуурын 1 дүгээр шатны тэмцээн 2018 оны 01 дүгээр сарын 25-27-ны өдрүүдэд Герман Монголын мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвд зохион байгуулагдаж, Улсын хэмжээний Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төв”-ийн нийт 27 сургуулийн 31 суралцагч өрсөлдсөн. Тэмцээний үеэр тус Төвийн гагнуурын багш, ахлах дэслэгч Д.Туяамандах туршлага судалж ажиллалаа.

Тус тэмцээний зорилго нь 2019 онд зохион байгуулагдах “ДЭЛХИЙН УР ЧАДВАР-2019“ тэмцээнд Монгол Улсыг төлөөлөн оролцох суралцагчдыг сонгон шалгаруулж уг тэмцээнд бэлтгэж, амжилт гаргахад оршино.

Scroll To Top