Home / Author Archives:

Author Archives:

Монгол хэл бичгийн сургалт зохион байгууллаа

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2013 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн “Монгол хэл бичгийн боловсролыг сайжруулах арга хэмжээний тухай” 37 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийн хүрээнд  Мэргэжлийн Сургалт Үйлвэрлэлийн Төв нь   алба хаагчдын монгол хэл, бичгийн дүрмийн мэдлэгийг сайжруулах зорилгоор 2015 ...

Дэлгэрэнгүй »

Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгууллаа

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв 2015 оны 11 дүгээр сарын 25-ны өдөр “Нээлттэй хаалга”-ны өдрийг зохион байгууллаа. Уг үйл ажиллагааны үеэр тус төвийн “Тогооч”, “Цахилгаанчин”-ны түр сургалтад хамрагдан төгсөж буй суралцагсадын ар гэрийнхэнд байгууллагын үйл ...

Дэлгэрэнгүй »
Scroll To Top